PSINCOVÝ KAŠEL

Psincový kašel, anglicky - kennel cough, německy - Zwinger Husten, francouzsky - la toux de chemi, je onemocnění horních cest dýchacích psů, které nemá s psinkou naprosto nic společného.

Jiným českým názvem je kotcový kašel, kde slovo „kotec” má blíže k cizojazyčným názvům, které jsem uvedl na začátku. Mnoho klientů se při vyslovení diagnózy psincový kašel zbytečně vyděsí a proto bych se spíše přikláněl k tomu druhému názvu.

Oficiální latinský název je Infekční laryngotracheitida psů, ILT, což je ovšem slovo poněkud krkolomný výraz.

Původ psincového kašle (infekční laryngotracheitidy psů)

Původcem tohoto onemocnění je virus, který oslabí lokální obranyschopnost hrtanu a průdušnice a dochází k onemocnění těchto orgánů. Dalším původcem, který se velmi často přidružuje, je bakterie Bordetella bronchiseptica. „Proti oběma původcům lze již několik let očkovat, proto mne velmi rmoutí plošný výskyt této choroby,” říká MVDr. Zdeněk Cvrček.

Infekční laryngotracheitida psů - kde se vyskytuje

Jak název napovídá, vyskytuje se tam, kde je velké nahloučení psů pohromadě. Původně se jednalo o psince, kotce, chovné stanice a podobně. Častým místem přenosu této choroby jsou bohužel ale také svody a výstavy psů. Veterinární prohlídky na výstavách jsou bohužel čím dál benevolentnější a dokonce se od nich prakticky ustupuje do té míry, že vlastně probíhá jenom kontrola dokladů. Byl jsem dokonce svědkem toho, že ředitel výstavy pustil do areálu psa s touto chorobou i přes zákaz veterináře. Pokud vím, následovala v oné oblasti epidemie tohoto onemocnění. Mnoho lidí bohužel tuto chorobu nezná anebo podceňuje a jsou ochotni se hádat, že je jejich pes zdráv.

Příznaky psincového kašle

Hlavním příznakem bývá kašel, jako když má pacient kost nebo chlup v krku. Pro ověření diagnózy se provádí tzv. provokační zkouška, kdy se zatlačí na spodní hranu hrtanu (tzv. ohryzku) a nebo se zatáhne za obojek sněrem dozadu. Pes se pak rozkašle. Takže obvykle následuje argumentace majitele, že se pes jenom škrtí. Neškrtí se, marodí! Další ověření se provádí auskultačně, tedy poslechem fonendoskopem těsně pod hrtanem. Bohužel jenom zkušený odborník pozná změnu zvuku u nemocného zvířete, takže majitele chronicky nemocného zvířete lze někdy jen velmi těžko přesvědčit. Řada psů tímto onemocněním trpí léta a pokud je majitel navíc kuřák, mívají někdy společný ranní koncert. Cigareta ve stejném bytě se psem pochopitelně zhoršuje a prodražuje léčbu. Otevřené okno toho mnoho nevyřeší. U psů „bouďáků” se může jednat o letitou nepříjemnost, sice obtěžující, ale málokdy ohrožující na životě přímo.

Z této situace ale mohou nastat výjimky:

Někdy nastane akutní propuknutí kašle s dávením, obvykle bílou pěnou a někdy zvracením. Teplota může být ale nemusí být zvýšená, pes je malátný a někdy se může i dusit.

Léčba psincového kašle

Léčba je prováděna obvykle tetracyklinovými antibiotiky a vitaminy, případně další symtomatickou léčbou, kdy se například zabraňuje zvracení. Někdy lze antibiotickou léčbu podpořit výtěrem mandlí jodglycerinem a případně Priesnitzovým obkladem, ale všechny tyto metody mohou mít své ale :

Popudová terapie

Existuje ještě jedna účinná podpůrná léčba pro psy, a to tzv. popudová terapie, kdy se určitou skupinou injekčních léčiv vybudí organismus k účinnější tvorbě protilátek. Tato léčba však není zrovna levná. Takže se vracím ke svému oblíbenému heslu „i nejdražší prevence je levnější než nejlevnější léčba”.

Chronický kašel se postupem času mění v obstrukční plicní chorobu

Skutečný problém totiž vzniká u starých psů, kdy se chronický kašel mění v obstrukční plicní chorobu a enormě přetěžuje srdce. To může vést ke zkrácení života až o čtvrtinu, podobně jako je tomu u lidí. Zvlášť u pracovních a služebních psů vystavených zátěži a nepříznivým podmínkám to může být markantní a zvýšenou náchylnost k zánětům (zápalům) plic také nelze přejít pouhým mávnutím ruky. Druhý problém nastává při vzplanutí onemocnění s horečnatými projevy, jak je popsáno výše.

Psincový kašel snižuje plodnost

A nejhorší problém je u chovných fen, kdy tato často neodhalená choroba snižuje plodnost a zhoršuje vývoj štěňat. Proto zvláště výstavní psi by mělůi být v dostatečném předstihu před výstavou opakovaně vakcinováni, jak proti virové, tak proti bakteriální formě psincového kašle.

Tak až uvidítě psa na řetězu, který se „jenom škrtí” , budete vědět svoje. Rozhodně si s ním nenechávejte hrát svoje štěňátka dokud nejsou důsledně proočkovaná proti této chorobě (virus parainfluenzy a Bordetella bronchiseptica), A pokud už bude muset nastoupit antibiotická léčba, neukončujte ji, dokud zvěrolékař neprohlásí léčbu za ukončenou.